De Groene Code

 

Algemeen
Een van de voordelen van het bezit van een 4x4-voertuig is dat men de mogelijkheid heeft om op plekken te komen, die voor andere mensen moeilijk te bereiken zijn. Als men dit ook in de toekomst wil blijven doen, zal men zich dienen te realiseren dat dit uitsluitend haalbaar is indien men zich bewust is van het feit dat er zo voorzichtig mogelijk moet worden omgegaan met natuur en millieu. Dit kunnen wij (mede) bereiken door ons als 4x4-rijders STRAK aan een aantal regels te houden en anderen, die deze regels niet respecteren, of aan wie deze regels nog niet bekend zijn, hierop te attenderen. Gezien het feit dat in de voorgaande jaren de beschikbaarheid van 4x4-terreinen, of mogelijkheden tot het beoefenen van de 4x4-sport alleen maar zijn afgenomen, kan alleen een STRAKKE naleving van de regels van de GROENE CODE hierin verandering brengen !!!

Wat velen zich niet realiseren is dat het 4x4 rijden een recht is, waar we erg zuinig op moeten zijn. Als wij onze 4x4-activiteiten niet bewust onderbouwen, ondergraven wij daarmee de 4x4-mogelijkheden voor de toekomst. Door het promoten van de GROENE CODE wil men gemeentes en provincies ervan overtuigen, dat het intrekken en weigeren van vergunningen met betrekking tot plaatsen waar de 4x4-sport kan worden beoefend, vaak niet terecht zijn geweest. Ook streeft men ernaar om (permanente) toestemming te verkrijgen voor nieuwe terreinen.


De groene Code op afgesloten terrein
- Volg altijd de aanwijzingen van de organisatie op
- Rijd rustig en beheerst
- Volg de aangegeven route
- Ben je genoodzaakt een omleiding te volgen, vermijd de begroeide gedeelten
- Veroorzaak geen onnodig lawaai
- Laat geen rommel achter
- Veroorzaak geen hinder voor andere bezoekers
- Zorg voor een olie- en vetvrije terreinwagen
- Zorg bij reparaties te velde voor een vloeistofdichte ondergrond
- Zorg bij het verlaten van het terrein dat de verlichting en nummerplaat voldoen aan de wettelijke verkeerseisen
- Zorg er voor dat uw banden geen overlast bezorgen aan het overige wegverkeer

 


Groene Code op onverharde wegen
Ga alleen daar rijden waar dit is toegestaan. Maak uitsluitend gebruik van bestaande routes. Belangrijk is je vooraf te oriënteren (via landkaarten en/of informatie) op routes waar het (4x4) rijden toegestaan en mogelijk is. Wijk niet af van bestaande routes en ga beslist geen eigen routes creëren door van de bestaande routes af te gaan. Uw sporen zullen namelijk weer door anderen worden gevolgd, waardoor onnodige schade aan de natuur zal worden toegebracht.
Respecteer natuur en millieu. Wees extra voorzichtig en schenk extra aandacht aan wild met jongen. Voorkom schade aan jonge aanwas (bomen en planten). Let op brandgevaar. Laat geen vuil of afval achter in de natuur. Zorg dat uw auto vrij is van olie- en vetresten. Zorg bij reparaties te velde voor een vloeistofdichte ondergrond.
Respecteer de rechten van derden. Open geen hekken e.d. die kennelijk tot doel hebben om passanten te weren.
Respecteer de verkeersregels, verkeersborden, verkeerstekens en andere weggebruikers. Juist door het niet opvolgen van de basis verkeersregels ontstaan vaak irritaties van andere weggebruikers.
Geef geen aanleiding tot overlast aan: fietsers, wandelaars, ruiters, boeren en bewoners van de streek waar u doorheen rijdt. Geef, waar nodig, deze mensen extra ruimte of verminder uw snelheid. Pas uw snelheid aan, voorkom onnodige stofwolken of opspattend water en/of modder. Veroorzaak geen hinder (o.a. geluidshinder) voor anderen. Een vriendelijke groet tijdens het passeren doet veel goed.