CTE 2004
familiedag
 


Familiedag 18 april 2004, tevens Camel Trophy Jeugd Challenge
Deze 2e familiedag is eigenlijk meer een dag voor de kinderen. Getracht werd om zoveel mogelijk kinderen van de leden bij elkaar te krijgen en deze aan een echte Camel Trophy Jeugd Challenge te laten deelnemen.
Al vroeg zijn organisatoren en vrijwilligers bezig om het terrein klaar te maken. Vlaggen en banners worden tevoorschijn gehaald, de tent nog een keer uitgeveegd, het parcours uitgezet en alles wat er verder nog gebeuren moet om het voor de kinderen en de ouders een onvergetelijke dag te maken.
En dan langzaam maar zeker komen onze deelnemertjes binnendruppelen en wordt iedereen van harte welkom geheten.
Alle kinderen hadden van de organisators opdracht gekregen om hun fietsjes, skelters of wat dan ook me te nemen. En wat een verzameling hadden we uiteindelijk: fietsen, fietsjes, skelters groot en klein, tractors in verschillende maten, en zelfs loop autootjes. En alles moest meedoen in deze Challenge.
In de echte Camel Trophy’s was goed kunnen navigeren erg belangrijk en dus moesten onze deelnemertjes ook navigeren, en wel door middel van een bolletje-pijltje route. In dit geval meer pijl dan bolletje. In twee groepen ging het gezelschap op pad. Te voet wel te verstaan, we wilden de ouders niet teveel uitputten. Gevolgd door enkele ouders vinden de kinderen de ene pijl na de andere en blijken zeer wel in staat te zijn de route te volgen. Een tweede proef voor ons jonge gezelschap zorgt voor nogal wat hilariteit. Nu weten ze waarom ze alles wat wielen heeft moesten meebrengen. Een parcours is uitgezet met daarin de nodige hindernissen. Kuilen, bulten, scherpe bochten en zelfs een gevaarlijke wip konden de deelnemertjes niet weerhouden om vol overgave de strijd aan te gaan. De foto’s spreken voor zich.

Niet alle deelnemers kwamen even gemakkellijk door dit parcours.

Maar geen nood. Teamspirit is ook onze jongste deelnemertjes niet vreemd. Enthousiast (soms iets te) schieten ze als ware Camel Trophy helden te hulp om iedereen de finish te laten halen.


Een andere proef dwong de bestuurder en zijn bijrijder tot goed samenwerken.
Boven het te rijden parcours hangen een aantal met water gevulde ballonnen. Tijdens hun rit moeten ze trachten zoveel mogelijk van deze ballonnen lek te prikken, zonder te stoppen wel te verstaan. Vaardig sturen en zorgvuldig mikken is dus uiterst belangrijk. Als ze dan merken dat elke lek geprikte ballon zich leegt boven de bestuurder zal het voor iedereen duidelijk zijn dat dan het hek van de dam is en worden ze pas super enthousiast. Niet bang voor een beetje water gaan ze onbevreesd deze uitdaging aan.
Hoewel bij een eerdere proef enkele ouderen zich ook op het parcours waagden bleven ze tijdens deze proef opvallend ver uit de buurt.

Nog een proef waar veel behendigheid voor nodig is: breng zoveel mogelijk water van punt A naar punt B en neem de onderweg voorkomende hindernissen zonder water te verspillen. Ook deze proef werd zonder blikken of blozen door iedereen succesvol afgelegd. Wonderbaarlijk genoeg liep er niemand drijfnat rond en wederom was er geen van de eerder genoemde ouderen te bekennen. Ook het feilloos opsporen van verborgen belangrijke onderdelen was geen probleem. Alle onderdelen waren in no-time gevonden.
 

Uiteindelijk zijn alle proeven afgelegd en wordt het tijd om de hongerige maagjes te vullen met:?
Frieten natuurlijk!
Als iedereen zijn of haar buikje weer vol heeft komt ook de prijsuitreiking aan de beurt. Een spannend moment. Het heeft onze uiterst deskundige jury de nodige hoofdbrekens gekost om na deze zware dag een winnaar te kunnen aanwijzen.
Na lang beraad komt de jury tot een verrassende conclusie:
Alle deelnemers hebben een gelijke score, ongelooflijk, dit is nog nooit eerder voorgekomen en alle deelnemers krijgen een eerste prijs en een bewijs dat ze hebben deelgenomen aan deze Jeugd Challenge.
Na nog wat nagepraat bij het kampvuur komt ook deze dag tot een einde.
Enkele dagen later horen we dat een groot aantal deelnemers ‘s avonds naar bed is gegaan met stevig in hun knuisje geklemd het medaillon dat ze gewonnen hebben. Mooi toch?
   

Oh ja, hier nog een foto van het wagenpark van vandaag.
Blijft toch een mooi gezicht, niet?